Våra ledord

Självbestämmande

Du väljer själv vem eller vilka som utför insatserna i ditt hem. Kontaktperson ansvarar för att detta utförs på det sätt du har bestämt och önskat.

Bemötande

Vi bemöter dig i din innevarande sinnestillstånd vare sig det innebär att du mår bra, att du är arg eller ledsen. Våra medarbetare är medvetna om att deras arbetsplats är ditt hem.

Kontinuitet

Vi arbetar flitigt med kontinuitet och kontaktmannaskap. Vår målsättning är att beviljade insatser i möjligaste mån utförs av endast ett fåtal personer och i första hand av din kontaktperson.

Delaktighet

Vi strävar efter att du ska känna dig delaktig i planering samt utformning av din vård och omsorg. Vi lyssnar till dina önskemål och gör planering tillsammans med dig.