Covid-19

I dessa tider vill vi naturligtvis vara extra rädda om dig och vår personal. All personal innehar numera en väska med hygienartiklar (handskar, tvål, handsprit samt pappershanddukar) för att minska smittrisken samt ej förbruka dina egna produkter. Vidare har personalen tilldelats tydlig information rörande Covid-19 samt uppdatering kring basal hygieninformation. Förutom det  övervakar vi i ledningsgruppen utvecklingen noga och kommer kontinuerligt att reglera våra åtgärder om Folkhälsomyndigheten eller Linköpings kommun ändrar  sina riktlinjer.

Vi agerar med sunt förnuft och de riktlinjer vi får från Folkhälsomyndigheten, Linköpings kommun och vårt vårdförbund. Vi har därmed vidtagit vissa försiktighetsåtgärder: Om personalen har symptom (hosta eller feber) eller känner sig dålig är de ombedda att stanna hemma tills de är symptom/feberfri i minst 48 timmar. Ledningen har möjlighet att vända sig till infektionskliniken i Linköping om ledningen anser att någon i arbetsstyrkan behöver testas för Covid-19.

Det är även viktigt att du som kund tar kontakt med oss om du har symtom enligt ovan så vi kan hjälpa till med att ta kontakt med vården samt skydda personal och övriga kunder.

Vi inom ledningsgruppen kommer att avvakta med att boka hembesök för uppföljning och vid mottagande vid nya uppdrag. Detta för att säkerställa att verksamheten ska kunna utföra sitt uppdrag.

Du kan alltid kontakta oss om du har några frågor.

Telefon: 013 – 21 22 33

E-post: info@tryggomsorg.com

Ta hand om er önskar vi på Trygg Omsorg i Linköping