GDPR

Vad är GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU. Den har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

Vem ansvarar för mina personuppgifter?

Trygg omsorg i Linköping AB, 559088-3616 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur hanteras mina uppgifter?

Trygg omsorg i Linköping AB jobbar på uppdrag av Linköpings kommun. För att vi ska kunna planera och utföra beviljade insatser behöver vi använda uppgifter om dig såsom namn, personnummer, postadress och mejladress.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas för bland annat följande ändamål:

  • Komma i kontakt med dig
  • Kunna planera dina vård och omsorgsinsatser
  • Journalföra i kommunens journalsystem som vi är bundna enligt avtalet
  • Möjliggöra god service till dig genom att exempelvis besvara frågor som du ställer till oss
  • Hantera och administrera arbetsansökningar.
  • Använda som underlag vid fakturering och bokföring.

Vi på Trygg omsorg i Linköping vill att du ska känna sig trygg när du lämnar uppgifter till oss. Samtliga uppgifter behandlas på säkert och tryggt sätt. Uppgiftena lämnas till tredje part enbart om det så krävs för att utföra uppdraget.

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande integritetsskyddslagstiftning och i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv GDPR (General Data Protection Regulation).

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade, ändrade eller raderade. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke till de uppgifter som inte omfattas av lagkrav. Vi får inte heller radera uppgifter där det föreligger ett lagstadagat krav på lagring, exempelvis till följd av bokföringsregler eller uppgifter som behövs för att vi ska kunna fullgöra sina åtaganden mot kunder och anställda.

Kontakt

Dataskyddsombud:

Aldina Ahmetovic
aldina@tryggomsorg.com

Trygg omsorg i Linköping AB
Nygatan 41
582 27
Linköping

Begäran om utdrag eller ändring av personuppgifter ska ske via post eller via e-post till dataskyddsombud.