Vill du bli del av Trygg omsorg i Linköping är du välkommen att skicka din intresseanmälan till info@tryggomsorg.com

Möjligheten finns att jobba deltid eller heltid.

Vi söker dig som är vårdbiträde/undersköterska och som har erfarenhet av att jobba inom vården. God dator-vana, liksom goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift, är en förutsättning.

Din arbetsplats är våra kunders hem och därför skall du ha ett proffesionellt bemötande och förhållningssätt även i tidspressade situationen. Arbetet består av basala omvårdnadsuppgifter, hushållssysslor liksom att utföra delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Vid anställning skall alla medarbetare erbjudas introduktion. Vilken omfattning av introduktion erbjuds beror på din tidigare erfarenhet samt personlighet. Samtliga medarbetare skall erbjudas kompetensutveckling avseende vård och omsorg under sin anställning samt stöd från din närmsta chefen i svåra situationer.

Verksamheten ska jobba för lika rättigheter för män och kvinnor samt att motverka diskriminering och kränkande behandlingar. Kvinnor och män ska samma rättigheter och inflyttande oavsett kön. Människors lika värde, erfarenhet och olikheter skall respekteras.

Vårdföretagarna