MÅL OCH RIKTNING

Trygg omsorg i Linköping AB är inriktad på att ge människor med behov av vård och omsorg möjlighet till insatser av god kvalitet med målsättningen att underlätta för dem och deras närstående.

Vi brinner för att hjälpa andra och leverera det lilla extra som gör skillnad. Vårt mål är jobba med dig i centrum och därför ska din vård och omsorg vara utformad efter dina individuella behov och önskemål. Målet är att bevara dina funktioner så gott som det är möjligt. Detta gör vi genom att du deltar i utformningen av din vård efter din förmåga och dagsform. Du ska känna dig trygg i ditt eget hem med de människor som kommer till dig.

 

KVALITET

Trygg omsorg i Linköping AB är en verksamhet som ansvarar för utförande av biståndsbedömda omsorgsinsatser på uppdrag av Linköpings kommun.  Verksamheten bedrivs utifrån Socialtjänstlagen (SoL), och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för de personer som har behov av vård och omsorg. 

Trygg omsorg i Linköping AB har ledningssystem som är skrivet med stöd av Socialstyrelsens föreskrifter för ledningssystem (SOSFS 2011:9) och anpassats utifrån vår verksamhet inom äldreomsorg. Ledningssystemet skall utvecklas och förändras vartefter nya förutsättningar ges i form av ny lagstiftning, nya mål eller verksamhetsuppgifter. Ledningssystem ska användas för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

 

MEDARBETARE 

Vi som utförare ska fortlöpande kunna erbjuda kompetensutveckling för vara anställda. Dels för att de ska känna sig trygga i sitt arbete och dels för att den äldre ska få sina insatser utförda med god kvalitet. Om det finns kunder med speciella behov ska ledningen tillförsäkra att sådan kompetens utvecklas i arbetsgruppen.

 

ÄGARE- OCH STYRELSEINFORMATION

Trygg omsorg i Linköping AB öppnades i juni 2018. Vi är ett familjeföretag som startades av Rijad Skopljak och hans systerdotter Aldina Ahmetovic. Vår strävan är att denna familjekänsla ska genomsyras till både kund och personal.

Rijad Skopljak

Rijad har 20-års erfarenhet av vård och omsorg där han jobbade bland annat som undersköterska och personlig assistent.

Aldina Karlsson

Aldina är utbildad socionom och har tidigare erfarenhet av biståndshandläggning, projektledning och en  period som verksamhetschef. Hon besitter stor kompetens avseende äldreomsorg samt demens.

 

Trygg omsorg i Linköping AB org.nummer: 559088-3616
Bolagsform: Aktiebolag

VD: Rijad Skopljak
Vice VD: Aldina Karlsson

För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, VD, styrelse och säte se Trygg omsorg i Linköping företagsinformation på allabolag.se.