Hemtjänst

Hemtjänst innebär att man får hjälp med det som man inte själv klarar av i hemmet. En utbildad personal kommer hem och hjälper dig med det du behöver. Du har en egen kontaktperson som är den som känner dig bäst och som träffar dig oftast. Kontaktperson ansvarar för att hemtjänsten utförs på det sätt du har bestämt och önskat.

Läs mer

Ansökan om hemtjänst görs via kommunen där du bor genom att kontakta en biståndshandläggare. Biståndshandläggare gör en bedömning om vad har du rätt till och beslutar om bistånd. I många kommuner finns sedan möjligheten att själv bestämma vem som ska utföra hemtjänsten. Hemtjänsten är inkomstprövad och avgiftsbelagd. Avgiften beräknas efter en särskild taxa och bygger på den äldres taxerade inkomst och behov.

I samband med ditt val av hemtjänst kommer vi på ett hembesök där vi presenterar oss och planerar din omsorg tillsammans med dig och dina anhöriga utifrån det biståndsbeslutet du har fått från fin biståndshandläggare.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Trygghetslarm, dygnet runt
  • Personlig omvårdnad, dygnet runt
  • Matlagning eller leverans av matkorg
  • Ledsagning till läkare, post och bank eller andra tidsbestämda besök
  • Promenader
  • Städ, tvätt och inköp

Du som är över 75 år har rätt att köpa städning, tvätt, inköp, matkorg och trygghetslarm sammantaget upp till sex timmar per månad utan särskild prövning. Det innebär att du kan kontakta det företaget du vill anlita utan ett beslut från biståndshandläggaren.

Tilläggstjänster

Vi kan erbjuda extra hjälp i form av tilläggstjänster med sådant som inte ryms i biståndsbeslutet. Det är ofta hushållsnära tjänster som är skattereducerade och du betalar enbart hälften av kostnaden på fakturan. Till hushållsnära tjänster räknas arbete som utförs i eller i anslutning till bostaden, som till exempel storstäd, tvätt och fönsterputs.